Publicador de continguts

Pla d'aïllament acústic de vivendas afectades per la servitud acústica de l'aeroport de Palma

Imagen_/documents/2712141/13914284/pla+a%C3%AFllament+vivendes.png/0a0dc280-c49b-fc96-31c3-f6c3387f50dd?t=1688549992417

Fruit de l'aprovació de la servitud acústica de l'aeroport de Palma a través del Reial Decret 769/2012, de 27 d'abril, pel qual s'aproven les Servituds acústiques, el Pla d'acció associat i el Mapa de Renou de l'aeroport de Palma de Mallorca, (BOE núm 119, de 18 de maig de 20212), 1.351 vivendes incloses dins les isòfones de Ld 60 dB(A) i Ln 50 dB(A), tenen dret a aïllament acústic, en l'estat de desenvolupament actual de la servitud.

Pel fet que el trànsit de l'aeroport no ha aturat d'augmentar al llarg dels darrers anys, el nivell de renou ha crescut i i també ho ha fet, la superficie resultant de l'envoltant de les isòfones Ld 60 dB(A) i Ln 50 dB(A), que ha passat del desenvolupament actual al desenvolupament previsible de la servitud, per la qual cosa, el nombre de vivendes amb dret d'aïllament també ha crescut, passant de 1.351 a 2.724.

Així, si vosté és veí del voltant de l'aeroport i si al consultar els documents "pdf." (sota aquest text), d'alguna de les zones afectades: Es Coll d'en Rabassa, Can Pastilla, Sa Casa Blanca, Sant Jordi i vivendes disseminades; troba la seva direcció i la referència cadastral de la seva vivenda habitual, per favor, posi's en contacte amb l'oficina del Pla d'aïllament (INECO) a Madrid en el següent contacte:

Telèfon: 915903170

Correu: oficina.paa@ineco.com

Data darrera modificació: 5 de juliol de 2023