Cartes de compromisos.

Cartes de compromisos.

 

L'Ajuntament de Palma ha implantat un model de gestió de la qualitat basat en la millora contínua, que ens permet utilitzar nous mètodes per a servir millor la ciutadania, d'una manera més eficaç i eficient.

La gestió de la qualitat consisteix a saber què ens demana la ciutadania, oferir-li el servei que ens sol·licita i millorar-lo de forma continuada.

L'Ajuntament de Palma té com a objectiu estratègic, entre d'altres iniciatives de modernització, la implantació de cartes de compromisos com a instruments de comunicació i qualitat dels seus serveis.

La missió fonamental d'aquestes cartes de compromisos és, per tant, definir i difondre els compromisos de serveis que assumeix l'Ajuntament de Palma per a donar resposta als requeriments de la ciutadania, fer un seguiment del grau de compliment d'aquests compromisos i comunicar-ne els resultats.

Les cartes de compromisos de l'Ajuntament estan certificades per l'entitat externa Bureau Veritas. Es poden consultar els certificats en cadascuna de les cartes.

UNE 93200

Data darrera modificació: 9 de juny de 2023