Àrea Delegada de Gent Gran

Àrea Delegada de Gent Gran

Regidora:

Mª Luisa Marqués Rattier

 

S'impulsen polítiques municipals, projectes i actuacions per a un envelliment actiu i per posar en valor la contribució que fan les persones majors a la societat.

Adreça
Carrer de la Ferreria, 10 4a 07002 Palma (Illes Balears)
Vegeu Google Maps
Dades de contacte
Telèfon: 971 22 87 56
Fax: 971 72 16 28
Correu electrònic : personesmajors@palma.cat