Àrea d'hisenda, funció pública i govern interior

Àrea d'hisenda, funció pública i govern interior

Regidora: 

María Mercedes Celeste Palmero

     

Relació de matèries genèriques delegades:

 • Hisenda
  • Pressuposts, Comptabilitat i Tresoreria
  • Política financera, sector públic i Oficina de Control de la Despesa Municipal
  • Gestió Tributària
  • Accions judicials i administratives
  • Responsabilitat patrimonial
  • Tribunal Econòmic Administratiu
 • Funció pública
 • Adscripció d'organismes i empreses:
  • Organismes en procés d'extinció

Les competències d'Hisenda són, entre d'altres, l'elaboració del projecte de pressupost general municipal, el seguiment i ordenació del procés d'execució del pressupost, així com la planificació i execució de la política financera de l'Ajuntament de Palma. També depèn del regidor de l'Àrea la Tresoreria Municipal, la proposta d'ordenances fiscals i la gestió dels ingressos municipals.

DESTACATS:

A l'observatori de l'AIREF podeu trobar dades, evolucions i comparatives, sobre el pressupost, despeses i deute de l'Ajuntament de Palma:

 

Adreça
Plaça de Santa Eulàlia, 9 1r 07001 Palma (Illes Balears)
Vegeu Google Maps
Dades de contacte
Telèfon: 971225900

Data darrera modificació: 6 de juny de 2024