Es publiquen periòdicament els contractes menors formalitzats, amb informació detallada dels seus imports i els seus adjudicataris

Es publiquen periòdicament els contractes menors formalitzats, amb informació detallada dels seus imports i els seus adjudicataris

Banner contractes menors 667x214

Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els contractes menors formalitzats, amb informació detallada dels seus imports i els seus adjudicataris

Documents

Contractes menors 4 TRIM 2023.pdf Contractes menors 4 TRIM 2023.xlsx Contractes menors 3 TRIM 2023.pdf Contractes menors 3 TRIM 2023.xlsx Contractes menors 2 TRIM 2023.pdf Contractes menors 2 TRIM 2023.xlsx Contractes menors 1er trim 2023 Contractes menors 1er Trim 2023 (excel) Contractes menors 4rt trim 2022 Contractes menors 4rt trim 2022 (excel) Contractes menors 3er trim. 2022 Contratos menores 3er trim. 2022 (excel) Contractes menors 2on trim. 2022 Contractes menors 1er trim. 2022 Contractes menors 1er trim. 2022 (excel) Contractes menors 4rt trim 2021 Contratos menores 4rt trim 2021 (excel) Contractes menors 3er trim. 2021 Contractes menors 3er trim. 2021 (excel) Contractes menors 2on trim. 2021 Contractes menors 2on trim. 2021 (excel) Contractes menors 1er trim 2021 Contractes menors 1er trim 2021 (excel) Contractes menors 4rt trim 2020 Contractes menors 4rt trim 2020 (excel) Contractes menors 3er trim. 2020 Contratos menores 3er trim. 2020 (excel) Contractes menors 2on trim. 2020 Contratos menores 2º trim. 2020 (excel) Contractes menors 1er trim. 2020 Contratos menores 1er trim. 2020 (excel) Contractes menors 4rt trim. 2019 Contratos menores 4º trim. 2019 (excel) Contractes menors 3er trim. 2019 Contratos menores 3er trim. 2019 (excel) Contractes menors 2on trim. 2019 Contratos menores 2º trim. 2019 (excel) Contractes menors 2on trim. 2019 (excel) Contractes menors 1er trim. 2019 Contractes menors 1er trim. 2019 (excel) Contractes menors 4rt trim. 2018 Contractes menors 4rt trim. 2018 (excel) Contractes menors 3er trim. 2018 Contractes menors 3er trim. 2018 (excel) Contractes menors 2on trim. 2018 Contractes menors 2on trim. 2018 (excel) Contractes menors 1er trim. 2018 Contractes menors 1er trim. 2018 (excel) Contractes menors 4rt trim. 2017 Contractes menors 4rt trim. 2017 (excel) Contractes menors 3er trim. 2017 Contractes menors 3er trim. 2017 (excel) Contractes menors 2on trim. 2017 Contractes menors 2on trim. 2017 (excel) Contractes menors 1er trim. 2017 Contractes menors 1er trim. 2017 (excel) Contractes menors 4rt trim. 2016 Contractes menors 3er trim. 2016 Contractes menors 2on trim. 2016 Contractes menors 1er trim. 2016 Contractes menors 4rt trim. 2015 Contractes menors 3er trim. 2015 Contractes menors 2on trim.2015 Contractes menors 1er trim.2015 Contratos menores 4rt trim.2014 Contractes menors 3er trim.2014 Contractes menors 2on trim.2014 Contractes menors 1er trim.2014 Contractes menors Totals 2013

Data darrera modificació: 7 de febrer de 2024