Projecte INCIRCLE

Projecte INCIRCLE

Banner INCIRCLE

Es tracta d'un projecte europeu INTERREG MED (fons europeus de desenvolupament regional (FEDER) subvencionat al 85%) liderat per la ciutat italiana de Trieste i que es denomina INCIRCLE, que és l'acrònim de "Donar suport a zones insulars i àrees amb baixa densitat de població en la transició cap una economia turística més circular".

El projecte a Palma es basa en promoure el producte local de proximitat, procedent d'agricultura ecològica, utilitzant-lo en les cuines dels hotels de Palma, i disminuint el malbaratament alimentari en les esmentades cuines, mitjançant l'eficiència en l'ús de productes i en l'aprofitament de la part aprofitable (producte fresc i cuinat sobrant en les cuines) per part d'organitzacions socials que la distribuiran entre població vulnerable. I finalment, compostatge de la part orgànica no aprofitable (la que definitivament es converteix en fems), la qual, una vegada transformada en compost, serà utilitzada pels agricultors locals per fertilitzar la terra i produir nous productes agrícoles. Més informació: https://incircle.interreg-med.eu/

Data darrera modificació: 28 de febrer de 2023