Qualitat Ambiental

Qualitat Ambiental

  • Coordinació i cooperació amb altres administracions i institucions per a garantir la qualitat ambiental del medi urbà i els espais naturals del terme municipal.
  • Control de la contaminació i dels efectes produïts a l'atmosfera i de la qualitat de l'aire
  • Canvi climàtic
  • Renous

Data darrera modificació: 7 de setembre de 2023