APROVACIÓ INICIAL PLA GENERAL / PLA D'ORDENACIÓ DETALLADA PALMA

APROVACIÓ INICIAL PLA GENERAL / PLA  D'ORDENACIÓ  DETALLADA  PALMA

Presentació

El procés de revisió del planejament vigent, de 1998, es va iniciar el 2010. El 2014 se'n va aprovar la fase Avanç, amb les línies principals i les idees prèvies de la revisió.

El 2017 es va aprovar la Llei 12/2017, d'Urbanisme de les Illes Balears. Amb aquesta legislació per a la revisió del planejament, s'han de redactar alhora en la primera revisió un Pla general i un Pla d'ordenació detallada.

El Ple de 28 d'octubre de 2021 va aprovar el document inicial del Pla general (PG) i el Pla d'ordenació detallada (POD). Amb la publicació al BOIB de dia 18 de novembre (pdf) s'obre un període d'exposició pública que finalitza el dia 15 de febrer de 2022.

Aquesta aprovació de PG i POD estableix (en base a l'article 51 de la LUIB) un període de dos anys de suspensió de la tramitació, aprovació de plans de desenvolupament, instruments de gestió i l'atorgament de tota mena d'autoritzacions, llicències urbanístiques i comunicacions prèvies. 

En data de 18 de novembre de 2023, queda sense vigència aquesta suspensió de la tramitació, per tant:

AVÍS: NO ÉS D’APLICACIÓ L’APROVACIÓ INICIAL DEL POD AL PROCÉS D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES, COMUNICACIONS PRÈVIES I AUTORITZACIONS MUNICIPALS

Data darrera modificació: 22 de novembre de 2023