Migracions

Migracions

El repte de l'Ajuntament de Palma en matèria d'immigració és treballar per la convivència en una ciutat multicultural i garantir la igualtat de condicions de la ciutadania per accedir als serveis.

Des de l'Àrea de Serveis Socials, Educació, Participació Ciutadana, Joventut, Interculturalitat i Igualtat es treballa en les línies de:

  • Acollida i atenció a persones nouvingudes a través de la qual s'incideix en el coneixement de la ciutat, dels drets i deures i de l'accés als serveis de les persones nouvingudes
  • Foment de la participació i l'exercici de la ciutadania per part de les persones nouvingudes incidint en la millora de la seva capacitació i empoderament, especialment en el cas de les dones
  • Millora del coneixement i la convivència propiciant espais de trabada i intercanvi entre persones i col·lectius de diferents cultures
  • Prevenció i intervenció en la resolució de conflictes derivats de la convivència intercultural
Adreça
Carrer de la Ferreria, 10 4a 07002 Palma (Illes Balears)
Vegeu Google Maps
Dades de contacte
Telèfon: 971 22 87 56
Correu electrònic : immigracio@palma.es

Data darrera modificació: 4 d’octubre de 2023