Migracions

Migracions

Palma és una ciutat diversa, oberta, social i culturalment plural, que aposta per la convivència intercultural com a valor fonamental. El repte de l'Ajuntament de Palma en matèria de migració i de gestió de la diversitat cultural és treballar per a la convivència i garantir la igualtat de condicions de tota la ciutadania, independentment del seu origen, per accedir als seus drets.

Des de l'Àrea Delegada de Gent Gran i Interculturalitat  es treballa en les línies de:

  • Acollida i atenció a persones nouvingudes a través de la qual s'incideix en el coneixement de la ciutat, dels drets i deures i de l'accés als serveis de les persones nouvingudes.
  • Foment de la participació i l'exercici de la ciutadania per part de les persones nouvingudes incidint en la millora de la seva capacitació i empoderament, especialment en el cas de les dones.
  • Millora del coneixement i la convivència propiciant espais de trobada i intercanvi entre persones i col·lectius de diferents cultures.
  • Prevenció i intervenció en la resolució de conflictes derivats de la convivència intercultural.
Adreça
Carrer de la Ferreria, 10 4a 07002 Palma (Illes Balears)
Vegeu Google Maps
Dades de contacte
Telèfon: 971 22 87 56
Correu electrònic : immigracio@palma.es

Data darrera modificació: 20 de juny de 2024