Decret de Batlia d'Organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma


Decret de Batlia d'Organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma


14 de juliol de 2023

Decret de Batlia d'organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma.


Data darrera modificació: 13 d’octubre de 2023