Decret de Batlia d'Organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma


Decret de Batlia d'Organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma


14 de juliol de 2023

Decret de Batlia 12178 d'organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma.