Agenda regidors/res

Agenda regidors/res

FletxaMartínez Llabrés, Jaime - Batle de Palma

FletxaBusquets Salom, Miguel - Àrea Delegada de Seguretat Ciutadana i Civisme

FletxaBonet Díaz, Javier - Àrea de Turisme, Cultura, Esports, Restauració i Coordinació Municipal

FletxaRoca Calafell, Lourdes - Àrea de Serveis Socials, Educació, Participació Ciutadana i Joventut

FletxaMarqués Ratiier, Mª Luisa - Àrea delegada de Gent Gran, Interculturalitat i Igualtat d'Oportunitats

FletxaCeleste Palmero, María Mercedes - Àrea d'Hisenda, Funció Pública i Govern Interior

FletxaSoto Mateu, Belén - Àrea d'Infraestructures, Accessibilitat i Polígons Industrials

FletxaFidalgo Bestard, Óscar - Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics

FletxaBauzá de Keizer, Llorenç - Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat, Espais Naturals, Benestar Animal i Innovació

FletxaDeudero Mayans, Antonio - Àrea de Mobilitat

 

A l'agenda s'inclouen reunions amb agents externs, organitzacions de la societat civil, empreses, amb altres administracions públiques, partits polítics, organitzacions sindicals i empresarials. També reunions internes d'especial rellevància (Juntes de Govern, Plens, Comissions i comitès) així com esdeveniments públics (intervencions en mitjans de comunicació, conferències, actes institucionals, etc.). No s'inclouran a l'agenda: reunions amb ciutadans particulars, reunions o esdeveniments que puguin comportar un risc pel seu caràcter de ser publicades. No s'inclouran dades de caràcter personal en cap cas.

Data darrera modificació: 8 de febrer de 2024