Atenció per whatsApp

Atenció per whatsApp

El telèfon 626 035 035 és una nova via de comunicació habilitat únicament per utilitzar el whatsApp, amb l'objectiu de que la ciutadania pugui donar part dels desperfectes que es detectin a la via pública i poder enviar-ne la localització i fotografies de forma immediata, còmodament i sense cost.

Les incidències es poden comunicar durant les 24 hores dels 365 dies de l'any, no obstant els ciutadans no rebran cap resposta expressa.

Per informació i per a la resta de comunicacions s'han de posar en contacte telefonant al 010 o al correu electrònic ajuntament@palma.cat

Per presentar altres tipus de queixes o suggeriments podeu utilitzar el servei de Demandes municipals de serveis (DMS)

Data darrera modificació: 9 de març de 2023