Publicador de continguts

DOCUMENTACIÓ APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA GENERAL DE PALMA

DOCUMENTACIÓ APROVACIÓ DEFINITIVA PLA GENERAL 

La documentació tècnica d’aprovació definitiva del document diferenciat del Pla General de Palma es compon d’una documentació tècnica diligenciada i d’un annex de prescripcions conformant conjuntament el document definitiu aprovat al Ple del Ajuntament de Palma i d’entrada en vigor el 22 de juny de 2023. Els dos documents s’integraran, més endavant, mitjançant l’elaboració i corresponent aprovació del TEXT REFÓS del PG2023:

La documentació que conforma el Pla General es la següent: 

 • 0_Annex de prescripcions

DOCUMENTACIÓ ESCRITA:  

 • I_Memòria informació
 • II_Memòria de participació 
 • III_Memòria justificativa 
 • IV_Memòria social 
 • V_Estudis econòmics 
 • VI_Resum
 • VIII_Fitxes
 • VIII-I_Normes PG 
 • IX_Estudi ambiental estratègic de Pla General
 • Estudis complementaris
  • 01_Annex suficiència i disponibilitat de recurs hídric 
  • 02_Annex mobilitat 
  • 03_Annex projectes estratègics 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:

 • Plànols d'Informació i d'Ordenació

 

AVÍS: Al següent enllaç es pot consultar tota la documentació tècnica i l'acord de Ple. Senyalar que la documentacio tècnica no integra les prescripcions amb les quals s'ha aprovat el PG definitivament, que es troben separades com annex al Acord de Ple

APROVACIÓ DEFINITIVA - DOCUMENTACIÓ DILIGENCIADA PG - Tots els documents (sharepoint.com)