Publicador de continguts

Obert el termini per presentar sol·licituds de fires ocasionals promogudes per empreses

REGIDORIA DE L’ÀREA DELEGADA D’ECONOMIA, COMERÇ, AUTÒNOMS, SANITAT, CONSUM, MERCATS I FIRES - SERVEI DE MERCATS.

ANUNCI CONVOCATÒRIA SOL·LICITUDS PER A L’AUTORITZACIÓ DE FIRES OCASIONALS PROMOGUDES PER EMPRESES, A MUNTAR ENTRE 15-03-24 I 15-03-25. 

Per resolució de la Regidoria de l'Àrea delegada d'Economia, Comerç, Autònoms, Sanitat, Consum, Mercats i Fires de 24/01/2024, s’han aprovat les BASES D’ORDENACIÓ DE FIRES OCASIONALS promogudes, amb caràcter puntual, per empresaris i/o entitats mercantils dins el terme municipal de Palma, per a  muntar entre 15 de març 2024 i 15 de març 2025.   

Les empreses interessades hauran de presentar les seves sol·licituds dins del termini comprés entre el dia 29 de gener al dia 23 de febrer de 2024, ambdós inclosos. 

La sol·licitud, en model normalitzat, s’ha de presentar per Registre Electrònic, a la qual s’haurà d’acompanyar la resta de la documentació indicada en les Bases i recollida al full informatiu de la convocatòria que, juntament amb la sol·licitud, es troben publicades a la web municipal 

Es comunica perquè se’n prengui general coneixement. El Batle. Per delegació, la regidora de l’Àrea delegada d’Economia, Comerç, Autònoms, Sanitat, Consum, Mercats i Fires. 

Data darrera modificació: 5 de febrer de 2024