Publicador de continguts


El Patronat Municipal de l’Habitatge inicia els estudis per a convertir sis locals de la seva propietat en habitatges socials


9 de juliol de 2024

Palma, 09 de juliol de 2024.- El Patronat Municipal de l’Habitatge ha iniciat els estudis per a la conversió de sis locals de la seva propietat en habitatges socials. Aquests nous habitatges, en estar ja adaptats, podran destinar-se a persones grans o amb mobilitat reduïda.
El tinent de batle d’Urbanisme i Habitatge, Óscar Fidalgo, ha explicat que “en conjunt el Patronat ha construït un total de 41 locals, que han estat distribuïts, majoritàriament, entre les diferents àrees municipals. Ara, el que es pretén és que alguns d’aquests locals actualment sense ús, que són susceptibles de transformar-se en habitatges adaptats, permetin al PMH-RIBA incrementar la borsa d’habitatges municipals disponibles per a oferir-los a persones amb limitacions de mobilitat”.
L’edil ha subratllat que “atès que el planejament urbanístic permet aquests canvis d’ús, aquests projectes segueixen el procediment ordinari, sense necessitat d’acollir-se a la Llei de mesures urgents en matèria d’habitatge del Govern balear. Els canvis d’ús d’aquests locals a habitatges estan permesos pel pla urbanístic. A més, qualsevol canvi d’ús serà sotmès als criteris de la Comissió del Centre Històric.”
Així mateix, ha matisat que “l’Ajuntament s’ha assegurat que aquests locals no constitueixen equipaments de cap de les zones de canvis d’usos programats”.
A més, Fidalgo ha afegit que “de moment es planteja que quatre locals puguin canviar d’ús a habitatge. D’aquests, dos estan situats al barri del Jonquet i els altres dos a prop de la Porta del Camp. A més d’aquests quatre locals, s’estan estudiant dos locals més del Patronat situats al carrer de Sant Pere”.
El tinent de batle ha recordat que el mes de novembre passat el Govern de les Illes Balears va aprovar un Decret llei de mesures urgents per a facilitar la conversió de locals en habitatges: “L’Ajuntament va aprovar la proposta d’aplicació d’aquest Decret i per això, des del passat mes de novembre, Gerència d’Urbanisme ha donat el vistiplau a la conversió d’uns 15 locals en habitatges”, ha explicat Fidalgo.

 

Data darrera modificació: 9 de juliol de 2024