Publicador de continguts


Aprovat inicialment el projecte de l’Ordenança municipal reguladora de la zona de baixes emissions (ZBE)


10 de juliol de 2024

Palma, 10 de juliol de 2024.- La Junta de Govern celebrada aquest dimecres ha aprovat inicialment el projecte de l’Ordenança reguladora de la zona de baixes emissions (ZBE). Ara s’obre un termini de cinc dies per a la presentació d’esmenes. Posteriorment, s’elevarà el text dictaminat per la comissió competent al Ple per a la seva aprovació inicial, abans de sotmetre’l a continuació a exposició pública durant 30 dies perquè usuaris, associacions veïnals i entitats puguin presentar-hi al·legacions. Després d’això es procedirà a la seva aprovació definitiva pel Ple perquè pugui entrar en vigor l’1 de gener del 2025.

A falta de les al·legacions que s’hi puguin incorporar, la ZBE afecta tots els vehicles que circulin pel terme municipal, amb determinades excepcions temporals a les restriccions d’accés i estacionament de vehicles. A més, l’Ordenança inclou les denominades zones d’especial sensibilització, que s’aplicaran a determinats espais com centres escolars, hospitals o residències de gent gran.

L’esborrany de la normativa de la ZBE es divideix en tres annexos: zones limitades per la ZBE, període d’implantació i autoritzacions i vehicles autoritzats de manera excepcional, que no necessiten autorització municipal.

Àmbit d’aplicació i fases

En concret, l’annex 1 delimita l’espai interior que comprèn la ZBE.
Aquest espai és delimitat per l’eix de les Avingudes, coincidents amb les antigues muralles de la ciutat i pel front marítim. Els límits exteriors de la ZBE són: des de l’avinguda de Gabriel Roca, tram de desembocadura de la Riera, passeig de Mallorca, avinguda de Portugal, avinguda d’Alemanya, avinguda del Comte de Sallent, avinguda del Gran i General Consell, plaça d’Espanya, avinguda d’Alexandre Rosselló, avinguda de Gabriel Alomar, avinguda d’Adolfo Suárez i avinguda de Gabriel Roca.
L’Annex 2 fa referència als períodes d’implantació de la ZBE. En aquest cas, l’Ordenança planteja tres períodes de la fase I de la ZBE:


Període 1: des de l’entrada en vigor de l’Ordenança
Període 2: des de l’1 de gener de 2028
Període 3: des de l’1 de gener de 2031
Pel que fa a les zones ACIRE, ORA, ZAR (i altres que es puguin incorporar) incloses a les ZBE del centre de Palma continuaran ajustant-se a l’Ordenança municipal de circulació.

Data darrera modificació: 10 de juliol de 2024