Publicador de continguts

Composició Junta de Govern

 

Regidor/a i Càrrec

Grup polític

1

Sr. Jaime Martínez Llabrés - Batle de Palma

Grup Municipal PP

2

Sr. José Javier Bonet Díaz - Primer tinent de Batle - Àrea de Turisme, Innovació, Cultura, Esports, Restauració i Coordinació Municipal

Grup Municipal PP

3

Sra. María de Lourdes Roca Calafell - Segona tinenta de Batle - Àrea de Serveis Socials, Educació, Participació Ciutadana, Joventut, Interculturalitat i Igualtat

Grup Municipal PP

4

Sr. Óscar Fidalgo Bestard - Tercer tinent de Batle - Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Projectes estratègics

Grup Municipal PP

5

Sra. Maria Mercedes Celeste Palmero - Quarta Tinenta de Batle - Àrea d'Hisenda, Funció Pública i Govern Interior

Grup Municipal PP

6

Sr. Llorenç Guillem Bauzá de Keizer - Cinqué Tinent de Batle - Medi Ambient, Sostenibilitat, Espais Naturals I Benestar Animal

Grup Municipal PP

7

Sra. Belén Soto Mateu - Sisena tinenta de Batle - Infraestructures i Accessibilitat

Grup Municipal PP

8

Sr. Antonio Deudero Mayans - Setè Tinent de Batle - Àrea de Mobilitat i Polígons Industrials

Grup Municipal PP